Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Thứ hai, 23-11-2020
Thứ ba, 24-11-2020
Thứ tư, 25-11-2020
Thứ năm, 26-11-2020
07:30
Nội dung [Đại học Huế] Hội thảo "Thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ"
Thành phần - Ban Tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 1501/QĐ-ĐHH ngày 14/10/2020 của Giám đốc ĐHH (PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng);
- Thành phần triệu tập tham dự theo giới thiệu của đơn vị tại Công văn số 1504/ĐHH-KHCNQHQT ngày 29/9/2020 của Giám đốc ĐHH.
Địa điểm Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
Người chủ trì Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban Tổ chức
08:00
Nội dung Họp Ban tổ chức Hội nghị Đại biểu CBVC năm học 2020-2021
Thành phần Thành viên BTC theo Quyết định của Hiệu trưởng
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì Hiệu trưởng
08:00
Nội dung Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân
Thành phần Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu
Địa điểm Phòng tiếp khách của Hiệu trưởng
Người chủ trì Hiệu trưởng
09:00
Nội dung Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina để trao đổi về hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng
Thành phần PGS. TS. Trần Ngoc Tuyền - PHT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV và Chuyên viên có liên quan; đại diện Hội sinh viên; lãnh đạo Khoa ĐĐT&CNVL, Ngữ văn.
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Thứ sáu, 27-11-2020
Thứ bảy, 28-11-2020
Chủ nhật, 29-11-2020

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Thứ hai, 30-11-2020
Thứ ba, 01-12-2020
Thứ tư, 02-12-2020
Thứ năm, 03-12-2020
Thứ sáu, 04-12-2020
Thứ bảy, 05-12-2020
Chủ nhật, 06-12-2020