Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Thứ hai, 18-10-2021
Thứ ba, 19-10-2021
09:00
Nội dung [Đại học Huế] Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần móng công trình Nhà làm việc các Khoa và Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của Trường Đại học Khoa học
Thành phần Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng KHTC&CSVC
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư, 20-10-2021
Thứ năm, 21-10-2021
Thứ sáu, 22-10-2021
Thứ bảy, 23-10-2021
Chủ nhật, 24-10-2021

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Thứ hai, 25-10-2021
Thứ ba, 26-10-2021
Thứ tư, 27-10-2021
Thứ năm, 28-10-2021
Thứ sáu, 29-10-2021
Thứ bảy, 30-10-2021
Chủ nhật, 31-10-2021