Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
18-10-2021
07:30 Lễ Khai giảng năm học 2021-2022
Thành phần theo Thông báo số 1117/TB-ĐHKH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trực tiếp: Hội trường tầng 3, Số 01 - Điện Biên Phủ (thực hiện giãn cách và áp dụng 5K) PGS. TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng
Thứ ba
19-10-2021
09:00 [Đại học Huế] Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần móng công trình Nhà làm việc các Khoa và Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của Trường Đại học Khoa học Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng KHTC&CSVC Phòng họp Nhà A Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư
20-10-2021
14:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Hoàng Liên Minh
(hình thức trực tuyến)
* Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1117/QĐ-ĐHH ngày 03/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
14:30 Họp bàn công tác chuyên môn của Khối THPT Chuyên Trưởng Ban, Phó Ban Điều hành; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Chuyên môn; đại diện Tổ Văn phòng Phòng họp Nhà A PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Thứ năm
21-10-2021
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Trưởng Ban TTPC.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
09:00 Lãnh đạo Trường làm việc với Chi ủy, lãnh đạo Khoa Môi trường Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC; Chi ủy và Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Môi trường Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Thị Kim Thảo
(hình thức trực tuyến)
* Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1216/QĐ-ĐHH ngày 20/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu
22-10-2021
14:00 Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2021 Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH&CTSV, KT&BĐCLGD; KHCN&HTQT, TC&HC, KHTC&CSVC, TT Thông tin và Thư viện; Đại diện lãnh đạo các Khoa; các giảng viên cố vấn học tập năm học 2021-2022. Hội trường A1 Hiệu trưởng
Thứ bảy
23-10-2021
15:00 Hội thảo triển khai công tác phối hợp trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021 - 2022 giữa Trường Đại học Khoa học và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các Khoa; Tổ Quảng bá tuyển sinh; đại diện nhóm hướng nghiệp và đại biểu theo giấy mời. Phòng Hội thảo KH2 Hiệu trưởng
Chủ nhật
24-10-2021
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
25-10-2021
         
Thứ ba
26-10-2021
         
Thứ tư
27-10-2021
         
Thứ năm
28-10-2021
         
Thứ sáu
29-10-2021
         
Thứ bảy
30-10-2021
         
Chủ nhật
31-10-2021
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.