Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
23-11-2020
06:00 Trao quà ủng hộ học sinh khó khăn PGS. TS. Trần Ngoc Tuyền - PHT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV; đại diện Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên trường; lãnh đạo Khoa Địa lý - Địa chất Trường THPT Nam Đông PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
08:00 [Đại học Huế] Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Quang * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 1468/QĐ-ĐHH ngày 05/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT&CTSV: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường ĐHKH: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
24-11-2020
08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Nguyễn Hữu Nhân, ngành Sinh lý học thực vật Hội đồng theo Quyết định số 907/QĐ-ĐHKH ngày 07/10/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm Phòng Hội thảo KH2 Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
25-11-2020
08:00 Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V Đại biểu mời; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ năm
26-11-2020
07:30 [Đại học Huế] Hội thảo "Thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ"
- Ban Tổ chức Hội thảo theo Quyết định số 1501/QĐ-ĐHH ngày 14/10/2020 của Giám đốc ĐHH (PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng);
- Thành phần triệu tập tham dự theo giới thiệu của đơn vị tại Công văn số 1504/ĐHH-KHCNQHQT ngày 29/9/2020 của Giám đốc ĐHH.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban Tổ chức
08:00 Họp Ban tổ chức Hội nghị Đại biểu CBVC năm học 2020-2021
Thành viên BTC theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
08:00 Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu Phòng tiếp khách của Hiệu trưởng Hiệu trưởng
09:00 Tiếp và làm việc với Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina để trao đổi về hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng PGS. TS. Trần Ngoc Tuyền - PHT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV và Chuyên viên có liên quan; đại diện Hội sinh viên; lãnh đạo Khoa ĐĐT&CNVL, Ngữ văn. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
Thứ sáu
27-11-2020
07:30 [Đại học Huế] Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020
(Lớp Bồi dưỡng học từ sáng 27 đến sáng 29 tháng 11 năm 2020)
* Đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
* Đảng ủy Đại học Huế:
- Thường trực Đảng ủy ĐHH,
- Đại diện Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo;
- Lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Ban Tổ chức và Báo cáo viên Lớp Bồi dưỡng.
* Đại diện các đảng ủy, chi ủy cơ sở (có học viên tham gia).
* Các học viên.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
09:00 Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, do TS Nguyễn Thị Thủy, CBGD khoa Địa lý - Địa chất làm chủ nhiệm Thành viên Hội đồng theo QĐ số 997/QĐ-ĐHKH ngày 9/11/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và các cán bộ quan tâm Phòng họp Nhà A PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
28-11-2020
08:00 [Đại học Huế] Diễn đàn hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 * Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.
* Đại học Huế:
- PGĐ Huỳnh Văn Chương;
- Ban ĐT&CTSV: đại diện lãnh đạo và chuyên viên liên quan.
- Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên.
* Các trường đại học thành viên; Trường Du lịch, khoa thuộc Đại học Huế:
- Số lượng và thành phần sinh viên tham gia theo công văn của Đại học Huế.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương
Chủ nhật
29-11-2020
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
30-11-2020
         
Thứ ba
01-12-2020
         
Thứ tư
02-12-2020
         
Thứ năm
03-12-2020
         
Thứ sáu
04-12-2020
         
Thứ bảy
05-12-2020
         
Chủ nhật
06-12-2020
         
Ghi chú:
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.