Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung
Thứ hai
18-10-2021
07:30

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022

Thành phần: Thành phần theo Thông báo số 1117/TB-ĐHKH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng

Địa điểm: Trực tiếp: Hội trường tầng 3, Số 01 - Điện Biên Phủ (thực hiện giãn cách và áp dụng 5K)

Người chủ trì: PGS. TS. Võ Thanh Tùng - Hiệu trưởng

Thứ ba
19-10-2021
09:00

[Đại học Huế] Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần móng công trình Nhà làm việc các Khoa và Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ của Trường Đại học Khoa học

Thành phần: Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng KHTC&CSVC

Địa điểm: Phòng họp Nhà A

Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

Thứ tư
20-10-2021
14:00

[Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Hoàng Liên Minh
(hình thức trực tuyến)

Thành phần: * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1117/QĐ-ĐHH ngày 03/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh.

Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

14:30

Họp bàn công tác chuyên môn của Khối THPT Chuyên

Thành phần: Trưởng Ban, Phó Ban Điều hành; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Chuyên môn; đại diện Tổ Văn phòng

Địa điểm: Phòng họp Nhà A

Người chủ trì: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

Thứ năm
21-10-2021
08:00

[Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân

Thành phần: - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Trưởng Ban TTPC.

Địa điểm: Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi

Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

09:00

Lãnh đạo Trường làm việc với Chi ủy, lãnh đạo Khoa Môi trường

Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC; Chi ủy và Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa Môi trường

Địa điểm: Phòng họp Nhà A

Người chủ trì: Hiệu trưởng

14:00

[Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Thị Kim Thảo
(hình thức trực tuyến)

Thành phần: * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1216/QĐ-ĐHH ngày 20/8/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh.

Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ sáu
22-10-2021
14:00

Hội nghị công tác cố vấn học tập năm 2021

Thành phần: Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Phòng ĐTĐH&CTSV, KT&BĐCLGD; KHCN&HTQT, TC&HC, KHTC&CSVC, TT Thông tin và Thư viện; Đại diện lãnh đạo các Khoa; các giảng viên cố vấn học tập năm học 2021-2022.

Địa điểm: Hội trường A1

Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ bảy
23-10-2021
15:00

Hội thảo triển khai công tác phối hợp trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021 - 2022 giữa Trường Đại học Khoa học và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên

Thành phần: Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các Khoa; Tổ Quảng bá tuyển sinh; đại diện nhóm hướng nghiệp và đại biểu theo giấy mời.

Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2

Người chủ trì: Hiệu trưởng

Chủ nhật
24-10-2021
   

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung
Thứ hai
25-10-2021
   
Thứ ba
26-10-2021
   
Thứ tư
27-10-2021
   
Thứ năm
28-10-2021
   
Thứ sáu
29-10-2021
   
Thứ bảy
30-10-2021
   
Chủ nhật
31-10-2021
   
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.