Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
27-09-2021
08:30 Lãnh đạo Trường làm việc với Phòng TC&HC và Phòng KHTC&CSVC trong công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các Phòng TC&HC, KHTC&CSVC và chuyên viên có liên quan Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
14:00 Lãnh đạo Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa Báo chí - Truyền thông Thường trực Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC; Tập thể lãnh đạo Khoa Báo chí - Truyền thông Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Thứ ba
28-09-2021
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị sơ kết Kết luận 07 “Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn, giai đoạn 2019 - 2022”, Kết luận 08 “Về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022” và việc tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú, giai đoạn 2018 - 2022.
(Hội nghị trực tuyến)
Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn trường Văn phòng Đoàn TNCSHCM - Hội sinh viên Đại học Huế Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế
08:00 [Đại học Huế] Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế thực hiện Quy trình kiện toàn Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 Các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy ĐH Huế Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
09:00 [Đại học Huế] Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế thực hiện quy trình kiện toàn Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 * Các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy ĐH Huế;
* Các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ ĐHH:
- Bí thư,
- Phó Bí thư.
Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
14:00 [Đại học Huế] Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

(Hội nghị trực tuyến theo các Đoàn cơ sở)
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế;
- Bí thư hoặc Phó Bí thư các Đoàn Cơ sở trực thuộc.
Văn phòng Đoàn TNCS HCM & Hội sinh viên Việt Nam Đại học Huế Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế
Thứ tư
29-09-2021
08:00 [Đại học Huế] Họp ban soạn thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế
(Họp trực tuyến)
TS. Lê Văn Tường Lân - Trưởng phòng ĐTSĐH Họp trực tuyến tại: https://meet.google.com/aiu-xkwe-sdr Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban
08:00 Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Khoa Kiến trúc Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng: TC&HC, KHTC&CSVC; Lãnh đạo Khoa Kiến trúc và cán bộ Khoa do Khoa bố trí tham dự Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ năm
30-09-2021
08:00 Họp Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 Phòng họp Nhà A Q. Chủ tịch Hội đồng trường
14:00 Họp Hội đồng xét hỗ trợ kinh phí cho hoạt động KHCN của người học năm 2020
Thành viên Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ sáu
01-10-2021
08:00 [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Đoàn Minh Triết
(hình thức trực tuyến)
* Đại học Huế:
- Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số: 1094/QĐ-ĐHH ngày 30/7/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐTCTSV: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường Đại học Khoa học: đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh
Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế 2022.
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 02 (Nhóm "Y học tái tạo").
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 10 (Nhóm "Tự sự dân gian trong thời đại KT số").
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 04 (Nhóm "Chấm lượng tử carbon và ứng dụng").
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1339/QĐ-ĐHH ngày 13/9/2021 của Giám đốc ĐH Huế;
- Trưởng nhóm và các thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế 2022.
* 08g00 - 09g00: Hội đồng 01 (Nhóm "Y học sinh sản").
* 09g00 - 10g00: Hội đồng 03 (Nhóm "Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và tạo hình").
* 10g00 - 11g00: Hội đồng 09 (Nhóm "KHGD, XH&NV từ quan hệ liên ngành").
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1339/QĐ-ĐHH ngày 13/9/2021 của Giám đốc ĐH Huế;
- Trưởng nhóm và các thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế 2022.
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 07 (Nhóm "Nâng cao chất lượng các hệ thống điện và vô tuyến hiện đại").
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 11 (Nhóm "Kết nối đến thị trường nông sản").
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 12 (Nhóm "Thương mại quốc tế và đầu tư").
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1339/QĐ-ĐHH ngày 13/9/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm và các thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế 2022.
* 14g00 - 15g00: Hội đồng 05 (Nhóm "Quản lý sức khỏe trong nuôi trồng thủy sản").
* 15g00 - 16g00: Hội đồng 08 (Nhóm "ƯD CNSH trong NC, bảo tồn, phát triển TN sinh vật").
* 16g00 - 17g00: Hội đồng 06 (Nhóm "Bảo tồn và phát triển cây bản địa").
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1339/QĐ-ĐHH ngày 13/9/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm và các thành viên nhóm nghiên cứu;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
02-10-2021
         
Chủ nhật
03-10-2021
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
04-10-2021
         
Thứ ba
05-10-2021
         
Thứ tư
06-10-2021
         
Thứ năm
07-10-2021
         
Thứ sáu
08-10-2021
         
Thứ bảy
09-10-2021
         
Chủ nhật
10-10-2021
         
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.