Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
15-10-2018

Đại học Huế: Ban Giám đốc Đại học Huế làm việc với thủ trưởng các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc. Từ 9h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng.

Đại học Huế: Họp Ban Tổ chức Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018. Từ 16h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.. TP: PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT (Thành viên Ban Tổ chức, Trưởng và phó các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức theo Quyết định số 726/QĐ-ĐHH ngày 05/6/2018 của Giám đốc Đại học Huế).

Thứ ba
16-10-2018

Đại học Huế: Tọa đàm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT các đảng ủy cơ sở.

Họp BTC Hội nghị Đại biểu CBVC Trường năm học 2018 - 2019. Từ 14h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: BTC theo QĐ số 251/QĐ-ĐHKH ngày 01/10/2018 của Hiệu trưởng; Trưởng Ban TTND Trường; Chủ trì và Thư ký Hội nghị.

Thứ tư
17-10-2018

Đại học Huế: Họp bàn đề án kết nối Trung tâm Học liệu với các Trung tâm Thông tin - Thư viện của các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế. Từ 8h00, tại Phòng 4.02, tầng 4, Trung tâm Học liệu, số 20 Lê Lợi. TP: Giám đốc Trung tâm TT-TV.

Tiếp Tham tán Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT.

Thứ năm
18-10-2018

Hội nghị Đại biểu CBVC năm học 2018 - 2019. Từ 7h30, tại Hội trường A1. TP: Đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ các đơn vị.

Đại học Huế: Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân. Từ 8h00, tại phòng tiếp khách 3 Lê Lợi. TP: Cán bộ viên chức và Lao động ĐHH có nhu cầu.

Đại học Huế: Hội nghị Sơ kết phong trào "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2016 - 2018. Từ 13h30, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH; Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các CĐCS; Trưởng và Phó Ban nữ công các CĐCS; Nữ cán bộ là lãnh đạo đơn vị; Trưởng Khoa, Trưởng Phòng; Nữ cán bộ là Giáo sư, Phó Giáo sư.

Hội nghị lấy thư giới thiệu Phó Trưởng phòng KT-ĐBCLGD, nhiệm kỳ 2014-2019. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC, tổ công tác và cán bộ Phòng KT-ĐBCLGD.

Thứ sáu
19-10-2018

Khai giảng các lớp cao học chuyên ngành Văn học việt Nam, Triết học, Sinh học thực nghiệm, Địa lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa học Máy tính tại Gia Lai và Đăk Lăk (từ ngày 19/10/2018 đến ngày 22/10/2018). Xe xuất phát vào lúc 5h00 ngày 19/10/2048 tại 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế. TP: đại diện lãnh đạo ĐHH, Hiệu trưởng, Phòng ĐT SĐH; đại diện BCN Khoa Ngữ văn, LLCT, Sinh học, ĐL-ĐC, CNTT; đại diện lãnh đạo Phòng KHTC-CSVC.

Thường trực Hội sinh viên Đại học Huế làm việc với Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học về công tác chuẩn bị Đại hội HSV Trường khóa XI nhiệm kỳ 2018 - 2020. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BTV Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Thường trực Đoàn và BTK Hội sinh viên Nhà trường.

Thứ bảy
20-10-2018

Đại học Huế: Lễ trao học bổng Quỹ từ thiện Phuc’s Fond cho học sinh – sinh viên nghèo vượt khó. Từ 14h00, tại Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); Sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn của ĐHH).

Chủ nhật
21-10-2018

Đại học Huế: Đào tạo các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng định hướng và hoàn thành mục tiêu trong chương trình Challenge me. Từ 8h00, tại Hội trường Khách sạn Century Riverside, số 49 Lê Lợi. TP: Thường trực Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Huế; 200 Sinh viên tham gia đào tạo.

Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.

In lịch tuần

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
22-10-2018

Đại học Huế: Làm việc với chuyên gia của Dự án EVENT. Từ 8h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện lãnh đạo Phòng CT HSSV, cán bộ phụ trách Bộ phận hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, các cán bộ, giảng viên phụ trách công tác hỗ trợ, giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019 (Hội đồng 04). Từ 14h00, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1317/QĐ-ĐHH ngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế.

Kiểm tra điều kiện mở ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Tổ kiểm tra của Đại học Huế, đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT), đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Lãnh đạo Khoa Hóa học và Tổ xây dựng đề án mở ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học.

Kiểm tra điều kiện mở ngành Quy hoạch vùng và đô thị. Từ 15h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: Tổ kiểm tra của Đại học Huế, đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT), đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Lãnh đạo Khoa Kiến trúc và Tổ xây dựng đề án mở ngành Quy hoạch vùng và đô thị.

Thứ ba
23-10-2018

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019. Tại Phòng họp I.1 và I.7, số 04 Lê Lợi.
Từ 7h30 - 8h30: Hội đồng 11 (Phòng I.1), Hội đồng 07 (Phòng I.7)
Từ 8h30 - 9h30: Hội đồng 16 (Phòng I.1), Hội đồng 08 (Phòng I.7)
Từ 9h30 - 10h30: Hội đồng 12 (Phòng I.1), Hội đồng 06 (Phòng I.7)
Từ 10h30 - 11h30: Hội đồng 10 (Phòng I.7)
TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1317/QĐ-ĐHH ngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế; Tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn.

Đại học Huế: Làm việc với chuyên gia của Dự án EVENT về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Từ 8h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện lãnh đạo Phòng CT HSSV; các cán bộ, giảng viên phụ trách công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; cán bộ phụ trách Bộ phận hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp.

Nghiệm thu công trình sửa chữa chống xuống cấp Nhà B và Nhà K Trường ĐH Khoa học. Từ 8h30, tại Phòng K1.02, tầng 1 Nhà K. TP: Hiệu trưởng, PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT; lãnh đạo Phòng KHTC-CSVC; Kế toán trưởng và chuyên viên phụ trách xây dựng thuộc Phòng KHTC-CSVC; đại diện Ban CSVC ĐHH và đơn vị thi công.

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019
Từ 14h00 - 15h00: Hội đồng 13
Từ 15h00 - 16h00: Hội đồng 14
Từ 16h00 - 17h00: Hội đồng 15.
Tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1317/QĐ-ĐHH ngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế; Tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn.

Họp Ban tổ chức Lễ bế giảng trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng và BCT theo QĐ số 167/QĐ-ĐHKH ngày 17/10/2018 của Hiệu trưởng.

Thứ tư
24-10-2018

Đại học Huế: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ năm 2019.
Từ 7h30 - 8h30: Hội đồng 01
Từ 8h30 - 9h30: Hội đồng 02
Từ 9h30 - 10h30: Hội đồng 03
Từ 10h30 - 11h30: Hội đồng 05
Tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: Thành viên hội đồng theo QĐ số 1317/QĐ-ĐHH ngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Huế; Tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn.

Thứ năm
25-10-2018

Tổng kết công tác tuyên truyền tuyển sinh đại học năm 2018 và đề xuất phương án tuyên truyền tuyển sinh đại học năm 2019. Từ 8h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: BGH; Trưởng và Phó các đơn vị.

Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Từ 8h00, tại phòng tiếp khách của Hiệu trưởng. TP: cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu.

Đại học Huế: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng (Thành viên Hội đồng KH&ĐT Đại học Huế theo QĐ số 1388/QĐ-ĐHH ngày 11/12/2017 của Giám đốc ĐHH).

Gặp mặt lưu học sinh Lào năm học 2018 - 2019. Từ 15h00, tại Hội trường A1. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); lãnh đạo Phòng CT HSSV; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH; đại diện lãnh đạo Khoa CNTT, Kiến trúc, ĐL-ĐC, BC-TT, Môi trường.

Thứ sáu
26-10-2018

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Phó Trưởng phòng KT-ĐBCLGD, nhiệm kỳ 2014-2019. Từ 10h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: Hiệu trưởng; Trưởng phòng TC-HC, tổ công tác và cán bộ Phòng KT-ĐBCLGD.

Thứ bảy
27-10-2018

Đại học Huế: Triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên và gặp gỡ lãnh đạo đơn vị, giảng viên, sinh viên có đề tài vào vòng chung khảo và đạt giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ" và "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018. Từ 8h00, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, số 41A Hùng Vương, TP Huế. TP: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực KHCN các trường đại học, học viện có giảng viên và sinh viên có đề tài vào vòng chung khảo và đạt giải thưởng; Giảng viên và sinh viên có đề tài vào vòng chung khảo và đạt giải thưởng.

Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Từ 8h00, tại Hội trường A1. TP: BTC theo QĐ số 167/QĐ-ĐHKH ngày 17/10/2018 của Hiệu trưởng; đại diện BCN, Trưởng bộ môn và Trợ lý SĐH của các khoa có đào tạo SĐH; đại diện lãnh đạo các đơn vị: ĐTĐH, KT-ĐBCLGD, TC-HC, KHTC-CSVC, KHCN-HTQT, Trung tâm TT-TV, CT HSSV; đại diện các GS, PGS hướng dẫn luận án tiến sĩ (có giấy mời); Trưởng các Khoa có NCS nhận bằng; đại biếu mời.

Đại học Huế: Lễ Tổng kết và trao giải thưởng "Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ" và "Sinh viên nghiên cứu khoa học" năm 2018. Từ 13h30, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, số 41A Hùng Vương, TP Huế. TP: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực KHCN các trường đại học, học viện có giảng viên và sinh viên có đề tài đạt giải thưởng; Giảng viên và sinh viên có đề tài đạt giải thưởng, giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng.

Chủ nhật
28-10-2018

Đại học Huế: Chung kết cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên - Star Award 2018 cụm Đại học Huế.
Từ 7h30 - 10h30: Vòng trải nghiệm Camping Day
Từ 14h00 - 16h00: Vòng thi Rung chuông vàng
Từ 16h30 - 18h30: Vòng thi hùng biện cho 10 thí sinh xuất sắc nhất
Tại Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 04 Lê Lợi. TP: BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội sinh viên Trường; sinh viên tham gia vòng chung kết.

Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 năm 2018 tại An Giang. Từ 9h00, tại Trường Đại học An Giang. TP: theo QĐ thành lập của Hiệu trưởng.


Đang trực tuyến
  • Khách: 6
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 40,962
  • Thành viên mới nhất: Sieuthiruou

  • Số lượt truy cập:

may bien apMay bien theBang gia may bien apMay bien ap dong anhMay bien ap dong anhMáy rửa bátDịch vụ SEOmay phat dien cumminsmay phat dien hondamay phat dien Doosanmarketing zaloDich vu seoloa toatu dien cong nghiepdau cot dongmáy rửa bát boschbếp từ,thiet bi dien sinoday dien tran phuday dien cadisunthiet bi dien schneiderthiet bi dien lsCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---