Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
11-12-2017

Đại học Huế: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế. Tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.
- Từ 17h00-18h00: họp Ban Thường vụ
- Từ 18h00-19h30: họp Ban Chấp hành
TP: BCH Công đoàn ĐHH, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHH.

Đại học Huế: Hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV năm 2017. Từ 18h00, tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); đại diện lãnh đạo Phòng CT HSSV; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV Trường; sinh viên được điều động tham gia theo Thông báo số 1490/TB-ĐHH ngày 30/11/2017 của ĐHH.

Thứ ba
12-12-2017

Đại học Huế: Hội thảo tập huấn về Đổi mới giáo dục (cả ngày). Từ 8h30, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Theo Công văn số 1505/ĐHH-ĐT ngày 04/12/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ do PGS.TS. Đinh Quang Khiếu, giảng viên Khoa Hóa học làm chủ nhiệm (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch HĐ). Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: theo QĐ số 1378/QĐ-ĐHH, ngày 07/12/2017 của GĐ ĐHH và các cán bộ quan tâm.

Họp BTV Công đoàn Trường. Từ 16h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: BTV Công đoàn Trường.

Họp BCH Công đoàn Trường. Từ 17h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BCH Công đoàn Trường.

Thứ tư
13-12-2017

Đại học Huế: Hội thảo Quốc gia về Đổi mới giáo dục đại học. Từ 14h00, tại Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi. TP: theo Công văn số 1509/ĐHH-KTĐBCLGDngày 04/12/2017 của Giám đốc ĐHH.

Đại học Huế kiểm tra hoạt động Khoa học công nghệ tại Trường Đại học Khoa học. Từ 14h, tại phòng họp nhà A. TP: đoàn kiểm tra ĐHH theo QĐ số 1290/QĐ-ĐHH ngày 16/11/2017; đại diện BGH (PGS.TS. Hà Văn Hành - PHT), lãnh đạo và cán bộ theo dõi công tác KH&CN của Phòng KHCN-HTQT; đại diện Phòng KHTC-CSVC.

Đại học Huế: Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Công đoàn Đại học Huế về nội dung Đại hội & nhân sự BCH Công đoàn Đại học Huế lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Từ 15h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (PGS. TS. Hoàng Văn Hiển - UVTV Đảng ủy ĐHH); Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH.

Thứ năm
14-12-2017

Đại học Huế: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng và thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHH theo QĐ số 686/QĐ-ĐHH ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHH.

Đại học Huế: Hội nghị Giao ban công tác Kế hoạch tài chính, Cơ sở vật chất cuối năm 2017. Từ 14h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Hiệu trưởng; Trưởng hoặc Phó phòng KHTC-CSVC; Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp.

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Nhật Linh, chuyên ngành Sinh lý học thực vật, khóa năm 2014. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo QĐ số 288a/QĐ-ĐHH ngày 03/11/2017 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ do PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, Trưởng phòng ĐTĐH làm chủ nhiệm (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch HĐ). Từ 15h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: theo QĐ số 1375/QĐ-ĐHH, ngày 05/12/2017 của GĐ ĐHH và các cán bộ quan tâm.

Thứ sáu
15-12-2017

Đại học Huế: Hội nghị về "Các mô hình quản trị đại học trong môi trường giáo dục hiện nay" lần thứ 3. Từ 8h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các phòng liên quan.

Hội thảo quốc tế: Quan hệ Việt Nam - Bồ Đào Nha: Quá khứ và hiện tại”. Từ 8h00, tại Phòng Hội trường A1. TP: Hiệu trưởng và đại biểu theo giấy mời.

Tiếp và làm việc với PGS.TS. Cesdric Jamet, Đại học Littoral-Côte Dʹopale, CH Pháp. Từ 8h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: lãnh đạo Khoa Môi trường và các khoa liên quan.

Đại học Huế: Tổng kết và triển khai công tác tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế năm học 2017-2018. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT, đi họp thay Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng ĐTSĐH.

Thứ bảy
16-12-2017

Đại học Huế: Khai mạc và thi đấu Giải Bóng chuyền truyền thống Hội Cựu chiến binh Đại học Huế lần thứ X, năm 2017. Từ 13h00, tại Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế (số 52 Hồ Đắc Di). TP: BCH Hội CCB ĐHH; BCH Hội CCB cơ sở trực thuộc; các đội tham dự giải; Hội viên Hội CCB, cán bộ, lao động và sinh viên ĐHH quan tâm.

Chủ nhật
17-12-2017
Ghi chú: Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.

In lịch tuần

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
18-12-2017
Thứ ba
19-12-2017

Đại học Huế: Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện Thường trực Đảng ủy cơ sở; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở.

Đại học Huế: Họp Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Ban Tư vấn và quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 theo Quyết định số 1351/QĐ-ĐHH ngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế.

Thứ tư
20-12-2017

Đại học Huế: Hội thảo "Triển khai kết quả nghiên cứu của các nhà Trí thức Khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2017". Từ 8h00, tại Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi. TP: Đại biểu (có Giấy mời riêng); các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh (có Giấy mời).

Đại học Huế: Họp Đảng ủy Đại học Huế mở rộng. Từ 14h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: các đ/c Đảng ủy viên ĐHH.

Thứ năm
21-12-2017

Họp bàn xác định hướng nghiên cứu liên ngành và các thành viên tham gia (trên cơ sở các hướng nghiên cứu của các đơn vị đề xuất). Tại Phòng họp Nhà A.
- Từ 14h30: các Khoa Khối Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Từ 15h30: các Khoa Khối Tự nhiên
TP: BGH, Phòng KHCN-HTQT và cán bộ đại diện các Khoa (danh sách Khoa đề xuất theo CV số 493/ĐHKH-KHCN ngày 14/12/2017 của Hiệu trưởng).

Thứ sáu
22-12-2017
Thứ bảy
23-12-2017
Chủ nhật
24-12-2017

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
25-12-2017
Thứ ba
26-12-2017
Thứ tư
27-12-2017
Thứ năm
28-12-2017
Thứ sáu
29-12-2017
Thứ bảy
30-12-2017
Chủ nhật
31-12-2017

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
01-01-2018
Thứ ba
02-01-2018
Thứ tư
03-01-2018
Thứ năm
04-01-2018
Thứ sáu
05-01-2018
Thứ bảy
06-01-2018
Chủ nhật
07-01-2018Đang trực tuyến
  • Khách: 6
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,163
  • Thành viên mới nhất: ThietKeSanVuon

  • Số lượt truy cập:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---