THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< để chuyển sang website mới.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai

Tải file LUẬT

Các file trong chủ đề này
Loại file: doc Luật Lao động sửa đổi 2007
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá I, kỳ họp thứ 11
(Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 02 tháng 04 năm 2007)

Ngày gửi: 08-03-2011. Số lần tải: 1631
Loại file: doc Luật Lao động
Bộ luật Lao động của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung)
theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02–4–2002, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 12–4–2002, có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2003(*)

Ngày gửi: 08-03-2011. Số lần tải: 2142
Loại file: doc Luật Phòng chống ma túy sửa đổi
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Ngày gửi: 08-03-2011. Số lần tải: 1136
Loại file: doc Luật Phòng chống ma túy
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 23/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Ngày gửi: 08-03-2011. Số lần tải: 1991
Loại file: doc Luật Viên chức
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật viên chức.

Ngày gửi: 08-03-2011. Số lần tải: 1133
Loại file: doc Luật Dân quân tự vệ
LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6 SỐ 43/2009/QH12 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009

Ngày gửi: 08-03-2011. Số lần tải: 1157
Loại file: doc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu quốc hội và Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 13/2003/QH11.

Ngày gửi: 02-03-2011. Số lần tải: 1078
Loại file: doc Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
LUẬT
THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 48/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Ngày gửi: 02-03-2011. Số lần tải: 1029
Loại file: doc Luật Phòng chống tham nhũng.
LUẬT
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 55/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005

Ngày gửi: 02-03-2011. Số lần tải: 984
Loại file: doc Luật Cán bộ công chức
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.

Ngày gửi: 24-02-2011. Số lần tải: 1254
Loại file: doc Luật giao thông đường bộ
Luật Giao thông đường bộ của Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 4 SỐ 23/2008/QH12 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2008
Ngày gửi: 24-02-2011. Số lần tải: 1046
Loại file: doc Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật Giáo dục
Ngày gửi: 15-11-2010. Số lần tải: 1028
Loại file: doc Luật Giáo dục
Luật Giáo dục của Quốc Hội Nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 38/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

Ngày gửi: 15-11-2010. Số lần tải: 1062Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---