Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Tải file LUẬT

Các file trong chủ đề này
Loại file: rar Bộ Luật Dân sự năm 2015
Ngày gửi: 04-10-2016. Số lần tải: 154
Loại file: doc Luật Công đoàn 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 797
Loại file: doc Luật Giáo dục Đại học 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 820
Loại file: doc Luật Lao động 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 818
Loại file: doc Luật BIển Việt Nam năm 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 783
Loại file: doc Luật Lao động năm 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 780
Loại file: doc Nghị định 27 Xử lý kỷ luật viên chức
Ngày gửi: 10-05-2012. Số lần tải: 880
Loại file: doc Luật Lưu trữ
Ngày gửi: 10-05-2012. Số lần tải: 845
Loại file: doc Luật đo lường
Ngày gửi: 10-05-2012. Số lần tải: 807
Loại file: doc Luật bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 27-03-2012. Số lần tải: 876
Loại file: doc Luật Tố cáo
Ngày gửi: 23-03-2012. Số lần tải: 832
Loại file: doc Luật khiếu nại
Ngày gửi: 23-03-2012. Số lần tải: 844
Loại file: doc Luật bình đẳng giới
Ngày gửi: 23-03-2012. Số lần tải: 1313
Loại file: doc Luật khám bệnh và chữa bệnh
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày gửi: 04-11-2011. Số lần tải: 885
Loại file: doc Luật tiết kiếm năng lượng
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày gửi: 29-09-2011. Số lần tải: 1024
Loại file: doc Luật Thanh Tra
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật thanh tra,

Ngày gửi: 29-09-2011. Số lần tải: 929
Loại file: doc Luật An Toàn Thực Phẩm
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật an toàn thực phẩm.

Ngày gửi: 29-09-2011. Số lần tải: 955
Loại file: doc Luật Bầu cử 2003
Ngày gửi: 13-04-2011. Số lần tải: 996
Loại file: doc Luật Bầu cử 2001
Ngày gửi: 13-04-2011. Số lần tải: 1179
Loại file: doc Luật Bầu cử 1997
Ngày gửi: 13-04-2011. Số lần tải: 966Đang trực tuyến
  • Khách: 7
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,018
  • Thành viên mới nhất: hyundaidanang

  • Số lượt truy cập:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.