Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH, NĂM 2020

Ngày 25/09/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Định đã có Công văn số 6507/UBND-VX về việc chủ trương liên kết đào tạo bổ sung năm 2020 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Bình Định. Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, Trường Đại học Khoa học sẽ tuyển sinh đào tạo các loại hình đại học, liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ 2, hệ vừa làm vừa học ngành Kỹ thuật trắc địa – bản đồ.

Tuyển sinh đại học (Theo Thông tư 09/2020/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.)

Chi tiết cụ thể xem tại NỘI DUNG đính kèm

ĐỀ ÁN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA TÂY NGUYÊN, NĂM 2020

Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên đã có Công văn số 183/CĐBKTN ngày 12/08/2020 gửi cho Trường Đại học Khoa học về việc liên kết đào tạo đại học ngành Báo chí, hệ vừa làm vừa học. Ngày 22/09/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 8534/UBND-KGVX về việc chủ trương liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, bổ sung năm 2020 tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên. Trên cơ sở nhu cầu của địa phương, Trường Đại học Khoa học sẽ tuyển sinh đào tạo các loại hình liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ 2, hệ vừa làm vừa học ngành Báo chí.

- Tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học (Theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và  Thông tư 09/2020/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.)

Tuyển sinh đại học bằng thứ hai (Theo Thông tư 09/2020/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.)

Chi tiết cụ thể xem tại NỘI DUNG đính kèm

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế, năm 2020

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế liên kết với Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2020, ngành Công tác xã hội, theo hình thức xét tuyển.

1. Hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Khoa học);

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao giấy khai sinh;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (không tính ảnh đã dán trên phiếu đăng ký dự tuyển);

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT và bảng điểm trung cấp/cao đẳng;

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT và bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 51 Đường 2/9, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Hạn cuối nhận hồ sơ là 16h00 ngày 15/6/2020.

Chi tiết cụ thể xem tại NỘI DUNG đính kèm