Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Giới thiệu các ngành đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

21-06-2010

Các ngành đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.


Được đăng ở: Website chính

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Khoa học(DHT) - Đại học Huế năm 2010

21-06-2010

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế (DHT) dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 là 1600 sinh viên. Trong đó:


Được đăng ở: Website chính

Quy định đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng ĐH, CĐ 2010

21-06-2010

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 Bộ GD- ĐT vừa công bố, có 5 đối tượng được tuyển thẳng và 3 đối tượng được ưu tiên tuyển thẳng.


Được đăng ở: Website chính

Bộ GD- ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2010

21-06-2010

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy mới năm 2010. Theo đó, bên cạnh một số điểm mới được bổ sung, về cơ bản, công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2010 vẫn giữ ổn định như các năm trước.


Được đăng ở: Website chính
Trang: 1 . . . 14 15 16 17