Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Trường Đại học Khoa học Huế: Thông báo xét tuyển đợt 3

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo năm 2010 và kết quả tuyển sinh đợt 1, đợt 2 của Đại học Huế;

Căn cứ quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởn Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nay Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo xét tuyển đợt 3 cho các thí sinh không trúng tuyển đợt 1, đợt 2 trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010 như sau:

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Điểm sàn nhận hồ sơ

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

1

106

Toán Tin ứng dụng

A

13.5

12

2

202

Địa chất

A

13.0

23

3

302

Địa lý

A

13.0

24

4

302

Địa lý

B

14.0

5

301

Sinh học

B

14.0

24

6

303

Khoa học Môi trường

A

13.5

13

7

303

Khoa học Môi trường

B

17.0

8

304

Công nghệ sinh học

A

15.0

23

9

304

Công nghệ sinh học

B

19.0

10

603

Triết học

A

13.0

11

11

603

Triết học

C

14.0

12

604

Hán – Nôm

C

14.0

28

13

607

Xã hội học

C

14.0

23

14

607

Xã hội học

D1

13.0

15

608

Ngôn ngữ

C

14.0

31

16

608

Ngôn ngữ

D1

13.0

17

609

Đông phương học

C

14.0

19

18

609

Đông phương học

D1

13.0

 

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính