Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Kế hoạch tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên” năm học 2010-2011

Căn cứ công văn số 831/ĐHH-CTSV ngày 11/08/2010 của Đại học Huế về việc hướng dẫn tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên” năm học 2010-2011;

Hiệu trưởng thông báo kế hoạch thực hiện như sau:

I. Kế hoạch học tập:

Nhà trường tổ chức thành hai khối học là:

 + Khối 1: Tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học dành cho sinh viên các khóa 30 ( Kiến trúc công trình, Điện tử viễn thông, Công nghệ sinh học), khóa 31, khóa 32 và khóa 33.

 + Khối 2: Tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa học dành cho sinh viên năm thứ nhất (K34)

II Nội dung học tập:

+ Nội dung 1: Nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tình hình thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chương trình của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô ( 1 buổi).

+ Nội dung 2: Tiếp tục triển khai cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Kiểm định chất lượng giáo dục”, “ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011”.

+ Nội dung 3: Phổ biến nội dung cơ bản quy chế đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; Công tác học sinh sinh viên; Công tác thư viện; Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2010-2011 ( 1 buổi).

+ Nội dung 4: Luật giao thông, Luật phòng chống ma túy,v.v....( 1 buổi)

+ Nội dung 5: Bảo hiểm y tế, chế độ chính sách cho HSSV ( 1 buổi)

+ Nội dung 6: Phổ biến kế hoạch học tập, chương trình đào tạo của Khoa, Bộ môn trực thuộc ( gọi chung là Khoa) (1 buổi).

Báo cáo viên:

+ Nội dung 1: Khoa Lý Luận Chính trị.

+ Nội dung 2: Ban Giám Hiệu, Lý Luận chính trị.

+ Nội dung 3: Ban Giám Hiệu, Đào tạo ĐH-CTSV, Thư viện, Đoàn Trường, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

+ Nội dung 4: Công an Thừa Thiên Huế.

+ Nội dung 5: Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế, các Ban chức năng Đại học Huế.

+ Nội dung 6: Trưởng các Khoa.

III. Tổ chức thực hiện:
  1.Phân công trách nhiệm:

+ Thường trực Ban chỉ đạo cấp trường thay mặt lãnh đạo Trường giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập và báo cáo Hiệu trưởng về tình hình học tập của HSSV để Hiệu trưởng kịp thời chỉ đạo

+ Phòng Đào tạo ĐH-CTSV: Lập kế hoạch tổ chức, mời báo cáo viên, tham gia và phối hợp với cá Khoa, Bộ môn trực thuộc điều hành đợt học.

+ Phòng Kế hoạch tài chính – CSVC: Bố trí hội trường A1 đủ 500 ghế ngồi. Âm thanh, ánh sáng...

+ Các Khoa thành lập Ban chỉ đạo “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2010-2011 của đơn vị do Trưởng khoa làm trưởng ban, Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch học tập cho HSSV đơn vị mình; cử trợ lý và giáo viên chủ nhiệm trực tiếp quản lý HSSV trong các buổi học. Tổng kết, đánh giá kết quả học tập của HSSV. Lập danh sách cán bộ tham gia quản lý học tập của Khoa gửi cho Trường ( qua Phòng Đào tạo đại học – CTSV) trước ngày 15/09/2010.

+ Các tổ chức Đoàn thể, các lớp sinh viên:

Ban chấp hành Đoàn, Hội sinh viên nhà Trường cử cán bộ tham gia điều hành các buổi học tạp Hội trường. Ban chấp hành Liên chi đoàn có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo của đơn vị trực tiếp quản lý HSSV học tập. Ban cán sự các lớp lập danh sách HSSV tham gia từng buổi học báo cáo cho Giáo viên chủ nhiệm.

 2. Phân chia đợt học, thời gian và địa điểm tổ chức:

Do điều kiện không có hội trường lớn nên tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV” được chia thành hai khối như sau:

2.1. Khối 1 tổ chức thành 10 đợt như sau:
   Đợt 1: gồm các ngành Luật, Khoa học Môi trường; Thời gian một ngày: 15/09/2010.

   Đợt 2: gồm các ngành Sinh học, CN sinh học, Toán học, Toán – Tin ứng dụng; Thời gian một ngày: 16/09/2010.

   Đợt 3: gồm các ngành Địa lý, Địa chất, Địa chất công trình và Địa chất thủy văn, Triết học; Thời gian một ngày: 17/09/2010.

   Đợt 4: gồm các ngành Lịch sử, Đông phương học; Thời gian một ngày: 18/09/2010.

   Đợt 5: gồm các ngành Kiến trúc, Công tác xã hội; Thời gian một ngày: 20/09/2010.

   Đợt 6: gồm các ngành Văn học, Ngôn ngữ, Hán nôm; Thời gian một ngày: 21/09/2010.

  Đợt 7: gồm các ngành Vật lý, Điện tử viễn thông, Tin học K32; Thời gian một ngày: 22/09/2010.

   Đợt 8: gồm các ngành Tin học ( Tin học K31, Tin học K33); Thời gian một ngày: 23/09/2010.

   Đợt 9: gồm các ngành Báo chí, Xã hội học; Thời gian một ngày: 24/09/2010.

   Đợt 10: gồm các ngành Hóa học; Thời gian một ngày: 25/09/2010.

2.2. Khối 2 tổ chức sau khi sinh viên nhập học nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 ( kế hoạch cụ thể thông báo).

IV. Địa điểm học tập: Hội trường A1 ( 77 Nguyễn Huệ); thời gian học tập tại Hội trường: Buổi sáng từ 7 giờ 15, buổi chiều từ 13 giờ 30.

Để tổ chức thực hiện tốt “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2010-2011, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các Khoa có kế hoạch triển khai thực hiện, báo cáo cho Hiệu trưởng ( qua phòng Đào tạo ĐH – CTSV ) và phối hợp với các phòng chức năng, các tổ chức chính trị trong trường đôn đốc sinh viên thực hiện tốt nội dung công văn này.

Trích công văn số 627/ĐT-CTSV

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính