Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010

Ngày 05/04/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn "Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010" bao gồm: Đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng.

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Đối tượng tuyển thẳng:

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/6/2010. Trong túi hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu tại phụ lục số 1 Công văn này);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải quốc gia, chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đạt giải quốc tế về thể dục thể thao (TDTT), năng khiếu nghệ thuật.

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2010;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo theo thời gian quy định của lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đến hết ngày 10/4/2010 (hoặc trực tiếp tại các trường có tổ chức thi từ ngày 11/4 đến 17/4/2010). Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu tại phụ lục số 2 Công văn này);

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

3. Lệ phí tuyển thẳng:

Lệ phí tuyển thẳng được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 21/2010/TTLT/ BTC-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CÁC ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN, CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo:

a) Hướng dẫn các trường trung học phổ thông có thí sinh đạt giải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu phụ lục số 1 Công văn này), phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu phụ lục số 2 Công văn này).

b) Trước ngày 30/6/2010 gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm danh sách thí sinh (theo mẫu phụ lục số 3 Công văn này) cho các trường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.

c) Thu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và lập danh sách (theo mẫu phục lục số 4 Công văn này) và gửi cho các trường thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển trong ngày bàn giao hồ sơ tuyển sinh giữa Sở với các trường (phía Bắc ngày 5/5, phía Nam ngày 7/5/2010).

2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng:

a) Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng (gọi chung là các trường) xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (về môn, loại giải, số lượng... ) của trường mình trên cơ sở quy chế tuyển sinh hiện hành và thông báo công khai cho thí sinh trước ngày 30 tháng 3 năm 2010 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi chuyển phát nhanh, hoặc FAX về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) những thông tin trên.

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2010.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi (theo mẫu phụ lục số 5 Công văn này) cho những thí sinh có nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác.

d) Báo cáo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học) và thông báo cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/8/2010.

Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại (04) 38.692.392, fax (04) 8681550.

Thông tin chi tiết và các mẫu như: mẫu phiếu đăng ký tuyển thẳng, đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng 2010; mẫu giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2010; Mẫu danh sách học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đăng ký tuyển thẳng và Mẫu danh sách học sinh đạt giải quốc gia đăng ký ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2010 download tại đây.

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Ho�ng C?u � D�. Le Pont D�or,Chung C? C3 L� V?n L??ng,Chung C? Capital Garden � 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza � M? ?�nh,Chung C? D�. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i � Xu�n Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L� V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L� V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City � 136 H? T�ng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tu�n,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tu�n,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City � HD Mon City,CHUNG C? H�A B�NH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City � Trung K�nh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Ph�ng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Ph�ng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand � 219 Trung K�nh,Chung C? Modern Interior 41 L� V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower � Sunrise Tower � 187 T�y S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City � 88 L�ng H?,Chung C? Th?ch B�n ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tu�n,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch� Thanh,Khu ?� Th? The Manor Central Park,Khu ?� Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? �n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L� V?n L??ng, d? �n t�n ho�ng minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? t�ng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính