Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh Trường Đại học Khoa học(DHT) - Đại học Huế năm 2010

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế (DHT) dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 là 1600 sinh viên. Trong đó:

NGÀNH MÃ NGÀNH KHỐI THI CHỈ TIÊU TUYỂN
Toán học 101 A 40
Tin học 102 A 200
Vật lí 103 A 60
Kiến trúc công trình 104 V 100
Điện tử - Viễn thông 105 A 70
Toán Tin ứng dụng 106 A 40
Hóa học 201 A 60
Địa chất 202 A 50
Địa chất công trình và địa chất thuỷ văn 203 A 50
Sinh học 301 B 60
Địa lí (có các chuyên ngành: Địa lí tài nguyên và môi trường, Bản đồ - Viễn thám). 302 A, B 50
Khoa học môi trường 303 A, B 60
Công nghệ sinh học 304 A, B 60
Văn học 601 C 120
Lịch sử 602 C 120
Triết học 603  A, C 60
Hán - Nôm 604 C 40
Báo chí 605 C 100
Công tác xã hội 606 C 70
Xã hội học 607 C, D1 70
Ngôn ngữ 608 C, D1 50
Đông phương học 609 C, D1 70

* Quy định các môn thi đối với từng khối như sau:
- Khối A: Toán, Lí, Hóa;
- Khối B: Sinh, Toán, Hóa;
- Khối C: Văn, Sử, Địa;
- Khối D: Văn, Toán, Ngoại ngữ (khối D1 thi môn Tiếng Anh; khối D2 thi môn Tiếng Nga; khối D3 thi môn Tiếng Pháp; khối D4 thi môn Tiếng Trung);
- Khối V: Toán (A), Lí, môn năng khiếu (Vẽ Mĩ thuật).

* Ngày thi:
- Khối A, V thi ngày 04 và 05 tháng 7 năm 2010,
- Khối B, C, D thi ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2010.

Xem chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Huế tại địa chỉ:
http://hueuni.edu.vn/hueuni/news_detail.php?NewsID=2313

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính