Khoa Công tác xã hội

84 54 3837330
 
Giới thiệu Bộ môn Công tác xã hội

Năm 2004, Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành đào tạo Công tác xã hội tại trường Đại học Khoa học với mục đích đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Thời gian từ 2005 – 2010, ngành Công tác xã hội trực thuộc bộ môn ghép Nhân học - Khảo cổ - Văn hóa du lịch - Công tác xã hội thuộc Khoa Lịch sử. Từ năm 2010 - 2014 đã tách ra thành lập bộ môn CTXH trực thuộc khoa Lịch Sử. Ngày 25 tháng 07 năm 2014 Bộ môn được chính thức trở thành Bộ môn Công tác xã hội độc lập trực thuộc trường Đại học Khoa học - Đại học Huế theo Quyết định số 154 QĐ-ĐKKH ngày 25 tháng 07 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học.

Từ năm học 2005 - 2006 đến nay, Bộ môn Công tác xã hội đã và đang đào tạo gần 1.500 sinh viên, trong đó đã có 8 niên khóa sinh viên tốt nghiệp các hệ chính quy, vừa làm vừa học và liên thông tại trường và các cơ sở liên kết của khu vực miền Trung Số lượng sinh viên đầu vào hệ đào tạo chính quy ngành Công tác xã hội hàng năm của Bộ môn tương đối cao và ổn định; và thường duy trì của mức 100 - 150 sinh viên/niên khóa.

Nguồn lực giảng viên đào tạo ngành Công tác xã hội của Bộ môn hiện nay có 10 cán bộ giảng dạy và 1 cán bộ văn phòng, trong đó có 2 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 5 thạc sĩ, 1 cán bộ đang học cao học sẽ tốt nghiệp vào cuối năm 2016 và 1 cử nhân, và nhiều cán bộ thỉnh giảng từ các Khoa trong trường và các trường trong Đại học Huế. Những cán bộ cơ hữu của Bộ môn được sinh viên đánh giá cao về trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy.

Bộ môn Công tác xã hội là đơn vị có nhiều nỗ lực trong việc kết nối và mở rộng hợp tác với các trường đại học và cơ sở/trung tâm xã hội cũng như các cộng đồng trong nước và các trường đại học và tổ chức nước ngoài. Sự hợp tác đó đã tạo cơ hội cho sinh viên thâm nhập, nắm bắt thực tế, giúp giảng viên nâng cao năng lực giảng dạy; Hằng năm nhiều sinh viên và cán bộ của bộ môn được cử đi học tập, tập huấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác… Những hoạt động đối nội, đối ngoại thành công đó của một ngành đào tạo non trẻ đã giúp Bộ môn khẳng định được vị trí, thương hiệu của mình trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay.
Copyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---