Khoa Công tác xã hội

(0234) 3837330
 

Ngành đào tạo

  Stt

     Mã ngành

    Ngành đào tạo

    Số tín chỉ

      Chương trình đào tạo

     Chuẩn đầu ra

   1

       D76010

     Công tác xã hội

         120

               Xem chi tiết

        Xem chi tiết
Copyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---