Khoa Công tác xã hội

(0234) 3837330
 

Cán bộ Bộ môn Công tác xã hội

TS. HUỲNH THỊ ÁNH PHƯƠNG

Trưởng Bộ môn Công tác xã hội

0942 616 388 | anhphuonghus@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn:

CV khoa học (xem tại đây)

ThS. BÙI QUANG DŨNG

Phó trưởng Bộ môn Công tác xã hội

Bí thư Liên chi đoàn 

0905 655 786 | quangdungsw@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Dân tộc học, Công tác xã hội cá nhân, Công tác xã hội nhóm

CV khoa học (xem tại đây)

TS. GVC. NGUYỄN XUÂN HỒNG

Bí thư Chi bộ Bộ môn Công tác xã hội

0914 007 162 | nguyenxuanhong2003@yahoo.com

Lĩnh vực chuyên môn: Dân tộc học, Nhân học, Công tác xã hội

CV khoa học (xem tại đây)

CN. NGUYỄN CẨM BÌNH

Chuyên viên

Trợ lý đào tạo

0914 237 474 | binhnguyenxhh@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Xã hội học Văn hóa

CV khoa học (xem tại đây)

ThS. LÊ THỊ KIM DUNG

Giảng viên

Chủ tịch Công đoàn Bộ môn

0987 424 920 | kimdungkls@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn:

CV khoa học (xem tại đây)

CN. NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

Giảng viên

Trợ lý Tổ chức Bộ môn

0946 408 889 | phuongnguyens244@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn:

CV khoa học (xem tại đây)

ThS. NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG

Giảng viên

0918 145 454 | quocphuong.sw@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, Phát triển cộng đồng, Công tác xã hội cá nhân

CV khoa học (xem tại đây)

ThS. HỒ SỸ THÁI

Giảng viên

Trợ lý Nghiên cứu khoa học Bộ môn

0935 778 090 | thaictxhk29@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Công tác xã hội nhóm, Quản trị Công tác xã hội, Công tác xã hội trong trường học.

CV khoa học (xem tại đây)

ThS. NGUYỄN THỊ NHA TRANG

Giảng viên

0988 663 496 | nguyenthinhatrang910@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn: Giới và phát triển, Phát triển cộng đồng, Nguồn nhân lực

CV khoa học (xem tại đây)

ThS. PHẠM TIẾN SỸ

Giảng viên

0919 734 666 | pts1806@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn:

CV khoa học (xem tại đây)

CN. TRƯƠNG THỊ YẾN

Giảng viên

0987 893 017 | yentruong7@gmail.com

Lĩnh vực chuyên môn:

CV khoa học (xem tại đây)
Copyright © 2014
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---