Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về việc xét tặng "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" (04-11-2016)

Chi tiết: Tại đây


Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV về việc quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại h (04-11-2016)

Chi tiết: Tại đây


Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ 2014 - 2019 (04-11-2016)

Chi tiết: Tại đây


Quyết định thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2014 - 2019 (04-11-2016)

Chi tiết: Tại đây


Thông tư 08/2013/TT-NV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên ch (04-11-2016)


Thông tư 02/2007/TT-NV về việc hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức (04-11-2016)


NGHỊ ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC (15-11-2012)


Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý I/2010 và dự kiến công tác trọng tâm quý II/2010 (22-06-2010)

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quý I/2010 và dự kiến công tác trọng tâm quý II/2010.

(Thời gian thực hiện: Tháng 4/2010)


Báo cáo công tác quý IV/2009 và dự kiến một số công tác trọng tâm quý I/2010 (22-06-2010)

Báo cáo công tác quý IV/2009 và dự kiến một số công tác trọng tâm quý I/2010

(Thời gian thực hiện: Tháng 3/2010)




Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,913
  • Thành viên mới nhất: cuongnguyen2909

  • Số lượt truy cập:




Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---