Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Năm 2008 (27-10-2010)

Danh mục đề tài cơ sở năm 2008


Năm 2009 (27-10-2010)

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2009


Năm 2010 (27-10-2010)

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2010


Năm 2011 (28-10-2010)

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2011


Năm 2012 (04-05-2012)

 Năm 2013 (09-09-2013)


Năm 2014 (01-04-2015)

Danh mục đề tài cấp cơ sở (Trường ĐHKH) thực hiện năm 2014 


Năm 2015 (01-04-2015)

Danh mục đề tài cấp cơ sở (Trường ĐHKH) thực hiện năm 2015
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 38,629
  • Thành viên mới nhất: trongprohb

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---
Sự thật khó tin về Căn hộ Sài Gòn Intelaphạm tấn nghĩa