Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Hữu Trinh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở theo hình thức trực tuyến cho NCS Lê Hữu Trinh khóa năm 2015, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý, mã số 9440119, hệ đào tạo: Tập trung (4 năm).

Tên đề tài luận án: Tổng hợp và biến tính nano oxit kim loại lanthanit – Một số ứng dụng của chúng

- Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 9 năm 2021

- Địa điểm: Phòng Đa năng, Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

 
Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp